Regulamin sklepu internetowego na stronie marker4all.pl


 1. Sklep internetowy BYBEDZIAK.PL prowadzony jest przez firmę:

"MARKER" Andrzej Bednarczyk
Lipowa 114 a
21-100 Lubartów

NIP: 714-103-39-33 REGON: 060232011

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza miasta Lubartów  nr: 5508/07
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu - zamówienia przyjmowane są:
  • przez stronę www.bybedziak.pl
  • przez e-mail markerall@gmail.com
  • telefonicznie pod numerem telefonu +48600787997
  • za pośrednictwem serwisów aukcyjnych (Allegro
 2. Wszystkie produkty oferowane przez sklep BYBEDZIAK.PL są artykułami wytworzonymi przez firmę "Marker" Andrzej Bednarczyk ( nie dotyczy elementów metalowych) 
 3. Wszystkie ceny na stronie BYBEDZIAK.PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%) oraz wyrażone są  w PLN. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT (wymaga uzupełniania dodatkowych danych przy składaniu zamówienia). 
 5. Firma MARKER dostarcza towary za pośrednictwem Poczty Polskiej, INPost Paczkomty, DPD,Paczka w Ruch.
 6. Zamówiony towar wysyłany jest na koszt odbiorcy po dokonaniu przelewu.  W przypadku przelewu zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto sklepu o numerze 09 1940 1076 3068 4487 0000 0000.
 7. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą e-maila lub telefonicznie.
 8. Termin realizacji to maksymalnie 5-7 dni roboczych. 
 9. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej składa się czas skomletowania zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
  • termin otrzymania przesyłki = czas skompletowania zamówienia + czas dostawy
  • W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo lub telefonicznie.
 10. Firma Marker zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy wzbudza ono uzasadnione wątpliwości (brak adresu e-mail, nr telefonu, danych teleadresowych klienta).
 11. Firma MARKER gwarantuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego wysyłki. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Zwrot bez dowodu zakupu nie jest rozpatrywany. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego. Przed wysyłką zwracanego towaru prosimy o kontakt ze sklepem.
 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego.
 13. Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, wynikające z różnych ustawień parametrów monitora klienta.
 14. Informacje zamieszczone na stronach sklepu BYBEDZIAK nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest potwierdzenie przez klienta odbioru towaru.
 15. Firma MARKER gwarantuje pełną ochronę danych osobowych klientów (czytaj Politykę prywatności) zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Dane osobowe klientów będą używane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie bedą udostępnianie innym podmiotom ani osobom oraz nie są przechowywane do dalszego przetwarzania.
 16. Poszczególne promocje obowiązujące w danym czasie nie łączą się.
 17. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym BYBEDZIAK.PL. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią i jego akceptacją.

 

 Polityka prywatności

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie      jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 679/2016/UE, zwane RODO przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

Administratorem Danych osobowych jest Firma "Marker" Andrzej Bednarczyk, z siedzibą przy ul.Lipowej 114 a, 21-100 Lubartów, tel. 600 787 997, adres poczty elektronicznej:bedziak@bybedziak.pl

Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje
na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
 • doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru
 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
 • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są przez:

InPost

Pocztex – Poczta Polska

Ruch – Paczka w Ruchu

DPD

Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 Rekalmacje i zwroty

Firma "Marker" Andrzej Bednarczyk z siedzibą w Lubartowie , ul. Lipowa 114 a, zobowiązuję się do dostarczenia towaru wolnego od wad fabrycznych. Chyba że w opisie danego przedmiotu stanowi inaczej. "Marker" Andrzej Bednarczyk zastrzega sobie ewentualne drobne uszkodzenia opakowania zewnętrznego produktu , wynikające z transportu produktu .Mimo wyżej wymienionych produkt sam w sobie musi być pełnowartościowy. Klient może też w takim przypadku, również skorzystać z procedury reklamacyjnej.

 

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem bedziak@bybedziak.pl , lub w formie pisemnej listem poleconym (rejestrowanym) na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na wwww.marker4all.pl , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: marker@marker4all.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres :
"MARKER" Andrzej Bednarczyk 
ul.Lipowa 114 a 
21-100 Lubartów

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Numer transakcji - jest numer nadawany każdej transakcji poprzedzają go litery ID.
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

Brak odstąpienia od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;;

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Strona wykonana w 0.004916 sekund.